Uil

Inspiratiebron voor de uilenschilderijen en bijhorende juwelen :

Laarne, zomerzonnewende juni 2014. Vera Bertin, opperheks van de heksenvereniging in Laarne vertelt…

vera bertin

“De uil is voor de heksen het dier dat op de eerste plaats komt. Hij is voor hen een teken van wijsheid, slim, doordacht en opmerkzaam zijn, want de vogel kan zijn kop 360° draaien. Alhoewel hij geen edel dier is, is hij toch zeer slim en wijs omdat hij alles zeer goed vanuit een rustige hoek kan waarnemen.”
Van in de Griekse oudheid stond de vogel al symbool voor wijsheid. Ook in de mythologie komt hij in veel verhalen voor. Het zijn honkvaste nachtvogels die al sinds eeuwen een diepe indruk op ons maken. In de vele geschriften over de spirituele betekenis van de uil vonden we oa :

De uil is de stilzwijgende gids, die ons leert om te vertrouwen op onze instincten en de stille impressies die we opdoen. Hij schenkt ons zijn begeleidende raad door onze zintuigen te verscherpen. Zijn verschijning duidt er altijd op dat hulp en raad voor ons voorhanden zijn, maar dat het nochtans aan ons is om actie te ondernemen (bron: Tarot)

—–
Vanuit deze symboliek ontstond het concept voor een reeks materieschilderijen met de uil als centrale thema. Echte uilenveren vormden de basis om via de verloren wastechniek of de Delftse gietmethode unieke juwelen te maken in zilver, al dan niet in combinatie met halfedelstenen.

De materieschilderijen werden opgebouwd met zand, cement, steentjes en gecorrodeerde metaaldraad. Er werd bewust gekozen voor een vrolijke en uitbundig kleurenpalet om het speelse karakter van deze werken letterlijk in de verf te zetten. Wijsheid en vertrouwen op ons instinct is belangrijk, maar we hoeven het leven niet altijd zo au serieux te nemen! .