Pollock

Inspired by Jackson Pollock (1912-1956)

Het werk van deze invloedrijke Amerikaanse schilder wordt tot het abstract expressionisme gerekend. De nadruk lag vooral op de handeling van het schilderen (action painting). De naam van Jackson Pollock is onlosmakelijk verbonden met het ‘drippen’, een techniek waarbij de verf met een stokje of een kwast in grillige slierten op de op de grond liggende doeken gedruppeld wordt.

De taal van het oPollock_no-5 [800x600]nderbewuste

De juweelcollectie ‘POLLOCK’ is geïnspireerd op de stijl en de werkwijze van de Amerikaanse kunstenaar Jackson Pollock. Niet enkel het eindresultaat telt, maar eveneens de oncontroleerbare –en destijds onconventionele- handeling en het onwetend zijn van wat daaruit zal voortvloeien. Door o.a. te gieten, druppelen en spatten laat hij als het ware de taal van het onderbewuste spreken.
Uit deze denk- en werkwijze ontstond een reeks zilveren juwelen waar strepen, druppels en lijnen de hoofdrolspelers zijn. Er werd gewerkt met de verloren was-techniek en gieten van smeltend zilver in een vloeistof of op een onbrandbare ondergrond. Daarna werden de gestolde zilverdruppels verwerkt tot een esthetische mooi geheel.
Pollock gebruikte regelmatig kleuraccenten hoewel het contrast zwart/wit een belangrijke rol speelt in zijn werk. Het element ‘kleur’ vindt men in de juwelen terug onder vorm van een halfedelsteen, email of glas in allerlei tinten.